Premiera kryptowaluty FuturoCoin

Premiera kryptowaluty FuturoCoin

Z końcem stycznia br. do światowego grona kryptowalut dołączył FuturoCoin (FTO), którego powstanie zapowiedziano już kilka miesięcy temu. Jak wskazują twórcy FuturoCoina, nowa kryptowaluta – oparta na systemie blockchain – zapewnia optymalną równowagę między wydajnością, decentralizacją oraz bezpieczeństwem. Szczegóły technologiczne przedstawiono w białej księdze (tzw. white paper).

W środowisku osób związanych z kryptowalutami od lat trwają dyskusje dotyczące m.in. skalowalności oraz centralizacji. Wśród kluczowych zagadnień znajduje się zależność między zwiększeniem przepustowości i niską opłatą transmisyjną a rosnącą centralizacją sieci. Odwrotnym mechanizmem jest większa decentralizacja za cenę niskiej przepustowości i wysokich opłat transakcyjnych. Równie istotnym czynnikiem jest także bezpieczeństwo całego systemu.

Jak przekonują projektanci i deweloperzy stojący za nową kryptowalutą, możliwe jest osiągnięcie optymalnej równowagi pomiędzy wydajnością, decentralizacją i poziomem bezpieczeństwa. Gwarantować ma to FuturoCoin – kryptowaluta, która pojawiła się oficjalnie na rynku 31 stycznia 2018 r.

„Efektem jest produkt, który zapewnia natychmiastowość wykonywania transakcji, niski koszt, ochronę przed tzw. double spend’em z jednoczesną decentralizacją i bezpieczeństwem gwarantowanym przez rozproszony system blockchain” – wyjaśniają twórcy FuturoCoina.

Zgodnie z zastosowanymi rozwiązaniami, w systemie nie ma żadnego nadrzędnego punktu – systemowego czy biznesowego – który może wpłynąć bezpośrednio na funkcjonowanie całej sieci, np. poprzez możliwość jej wyłączenia, zmiany tempa przyrostu tzw. tokenów, ich maksymalnej ilości, przebiegu dowolnej transakcji historycznej lub przyszłej czy jakiejkolwiek malwersacji. Twórcy wskazują, że FuturoCoin to w efekcie unikatowy produkt, mający spore szanse na zdobycie szerokiego uznania rynku.

Na popularność nowej kryptowaluty wpłynąć może również aspekt społeczny. Firma FutureNet, która odpowiada za stworzenie FuturoCoina, jest tworzona przez przeszło 2 mln uczestników.

„Uczestnicy chcą korzystać z własnej kryptowaluty. Budowany jest portal, na którym będzie można handlować produktami z wykorzystaniem FuturoCoinów. Trwają też rozmowy ze stacjonarnymi sklepami, gdzie można będzie płacić nową kryptowalutą. Wszystko to sprzyja rozwojowi oraz absorpcji FuturoCoina przez rynek” – tłumaczy FutureNet.

Szczegóły technologiczne kryptowaluty FuturoCoin przedstawiono w białej księdze i dodatkowo potwierdzono otwartym kodem źródłowym.

Dodatkowe informacje i biała księga FuturoCoin:
http://futurocoin.com/

Kopiuj tekst

Udostępnij

Załączniki

Pobierz wszystkie

Informacja prasowa Premiera kryptowaluty FuturoCoin (31.01.2018 r.).pdf

pdf | 56,3 KB

Pobierz